Gyermekétkeztetési tájékoztatás

2020.07.22.

Tájékoztatás ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) idevonatkozó rendelkezései alapján

Nyilatkozatok letöltése: http://tiszafoldvar.hu/doks/szervig/#gyermeketk
2016/2017

OVIHÍVOGATÓ
2016/2017

AMIKOR A GYERMEK ÓVODÁBA MEGY

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermeke óvodába lép.

• Közel három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit közel három éves koráig elér.

• A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni.

• Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét.

• A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára.

• Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is.

• Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka.

Óvodánk Akkreditált kiváló Tehetségpont.

 

Óvodánkról

Az óvodánk két épületben 8 csoporttal működik, ahol 17 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 8 dajka néni, 1 konyhai dolgozó, 1 óvodatitkár és 1 karbantartó felel gyermeke neveléséért, fejlődéséért, környezetéért.

Az óvoda dolgozói gyermekszerető, jól képzett szakemberek, fontos számukra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, egyéni képességeikhez mérten és életkoruknak megfelelően fejlődjenek. Biztosítva minden gyermek számára az egyénre szabott nevelést, fejlesztést, az életkori- és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Nyitvatartási idő: Napi 10 és fél óra.
Központi óvoda 6:30 - 17 óráig tart nyitva
Reggel egy óvónő fogadja a gyermekeket 6:30- 7:00 óráig,
Délután összevont csoport működik 16:30 órától.
Tagóvoda 6:00 - 16:30 tart nyitva
Reggel egy óvónő fogadja a gyermekeket 6-tól 7 óráig,
Délután összevont csoport működik 16:00 órától.

Elérhetőségek:
Bene Józsefné intézményvezető
Vadárvácska Óvoda
5430 Tiszaföldvár
Kossuth Lajos út 124.

Tel: 56/ 470 300 Fax: 56/570-636
E-mail: vadarvacska.ovi@gmail.com

A beiratkozáshoz szükséges részletes információt rövidesen híreljük!