Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

OVIHÍVOGATÓ 2016/2017

AMIKOR A GYERMEK ÓVODÁBA MEGY

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermeke óvodába lép.

• Közel három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit közel három éves koráig elér.

• A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni.

• Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét.

• A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára.

• Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is.

• Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka.

Óvodánk Akkreditált kiváló Tehetségpont.

Scroll to Top