Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Nyuszi Csoport

Óvodapedagógusok:

Bádonyi Tünde

Márkus Judit

Dajka:

Fazekasné Danku Antónia

Szeretettel köszöntjük a Nyuszi csoport bemutatkozó oldalán. Bízunk abban, hogy az itt található információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy csoportunkat megismerjék.

A 2022/23-as nevelési évben 27 gyermek kezdte meg az óvodai életet. 6 lány és 21 fiú, ebből 15 fő tanköteleskorú. A nagyok már harmadik- negyedik éve járnak óvodába, nagyon jól összeszokott kis csapatot alkotnak, barátságok alakultak ki és mindenben segítik egymást.

A vegyes életkorú csoport lehetőséget teremt arra, hogy a testvérpárok, rokonok, barátok egy csoportba kerüljenek.

Nevelési célunk, hogy a szeretetteljes, érzelemgazdag, családias légkörben, biztonságérzetet kialakítva fejlesszük gyermekeink teljes személyiségét. Az egyéni különbségeket toleráló légkörben, megfelelő korlátok mellett biztosítjuk, hogy minden gyermek a saját ütemében fejlődhessen. A nevelőmunkát segítő szakemberekkel szoros együttműködésben végezzük a gyermekek nevelését, fejlesztését.

Kiemelt tevékenységünknek tekintjük a játék elsődlegességét. Törekszünk a gyermekek nagy fokú mozgásigényének kielégítésére, az örömteli játékra.

A mindennapi tevékenységek közül gyakran foglalkozunk a környezet megismerésével, a mozgással, az egészséges életmóddal és a zenei neveléssel. A környezettudatos magatartás megalapozását a nagyobb gyermekek számára szervezett „Környezeti tábor” nevű gazdagító program segíti.  A gyermekek egészségének megőrzését hangsúlyozzuk azzal, hogy sokat tartózkodunk a szabadban, mozgunk a friss levegőn, sok gyümölcsöt, zöldségfélét fogyasztunk.

A zenei nevelés keretében izgalmas gyakorlatok végzése alkalmával közismert zenei szemelvényekkel, különféle hangszerekkel ismerkedünk meg.

Alkalmat teremtünk a születés- és névnapok közös megünneplésére, a közös ünnepvárásokra, a jeles napok megszervezésére.

Köszönjük, hogy ránk bízzák gyermekeiket!

„Megismerlek, és elfogadlak.
Olyannak, amilyen vagy. A te teljes világodat.
Aki jól szeret, az megismer és elfogad-
Saját világát kitágítja a másik felé.
Befogadja őt.”

Scroll to Top