Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

„Mozgásfejlesztő” munkaközösség

A munkaközösség vezetője: Márkus Judit

A munkaközösség tagjai:

 • Göblyös Anett
 • Szabó Erzsébet
 • Kissné Szilágyi Krisztina
 • Schadt Katalin
 • Trencsényiné Kollár Anita

Az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése kiemelt jelentőségű.

Célunk: a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a testi képességek fejlődésének segítése, egészségük edzése.

Munkaközösségünk egy nevelési évben 6-7 alkalommal tart megbeszélést, legfontosabb feladataink:

 • A mozgás megszerettetése, népszerűsítése a gyermekek között, a saját élményű tanulás lehetőségének biztosítása
 • Innovációk és elméleti ismereteink integrálása az óvodai testi nevelés területén, ezek beépítése a gyakorlati munkába
 • Belső szakmai – módszertani tudásunk bővítése
 • Új játékos módszerek felkutatása, azokkal történő ismerkedés, azok gyakorlati alkalmazása
 • Folyamatos szakmai együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása
 • A pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása, legyenek nyitottak és fogékonyak az új módszerek iránt
 • A túrázás (egészséges életmódra nevelés) és a biztonságos kerékpáros közlekedés (környezettudatos magatartás) népszerűsítése, szabályainak
Scroll to Top