Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

„Jó gyarkorlatok”

Óvodapedagógusaink a gyermekek egyes képességeinek, készségeinek speciális fejlesztésével
kapcsolatos „Jó gyakorlatait” dolgozták ki 2010. június-augusztus hónapokban.

Mi is az a „Jó gyakorlat”?

A jó gyakorlat olyan innovatív (megújuló) folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat
együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. Legalább
két éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható,
fenntartható, fejleszthető, dokumentálható jó példa.

A mintaértékű gyakorlat szakmai kritériumoknak megfelelő innováció. Az intézmény
fejlesztő munkáját pozitívan befolyásolja az óvodai csoportok és egyének szintjén is.
Gazdagítja pedagógiai kultúránkat, a gyermeke nevelését, fejlesztését.

A jó gyakorlatok rendszere, közzététele, megismertetése és későbbi adaptálási lehetősége
központi szerepet tölt be az Európai Unió által támogatott tágabb fejlesztési környezetben,
hiszen a horizontális tanulás hatékony eszköze.

A horizontális tanulásunkhoz már kapcsolatba léptünk, olya országosan elismert szakértőkkel,
akik hatékonyan, tudatosan fejlesztik tovább tudásunkat. A továbbképzéseket ebben a
nevelési évben több alkalommal fogjuk megtartani.

További célunk, hogy intézményünk olyan magas szakmai ismerettel rendelkezzen, mely
minden területen megfelel a „Referencia intézménnyé” váláshoz.

A megtapasztalt, kipróbált gyakorlat másként hiteles, mint bármely alapos felkészítés. A jó
gyakorlatok mögött sok-sok év munkája rejlik. Külföldi példák, saját fejlesztések, egymástól
tanulás – ezek mind hozzájárultak egy-egy módszer kialakulásához. A jó gyakorlatok
folyamatosan alakulnak, mindig bennük van a fejlődés lehetősége, hiszen egyik ötlet, tudás
hozza a másikat. Kreativitást igényelnek a pedagógusoktól, de ugyanakkor nagyon sok
kreativitásra is adnak lehetőséget. A gyermekek több élménnyel térnek haza, így intenzívebb
párbeszédet is eredményez a csemeték és szüleik között.

Mi ezen szemlélet útján neveljük gyermekeinket!
 
Jelenleg 4 jó gyakorlat került kidolgozásra, minősítésre melynek, nevére kattintva elérhetőek a Jó gyakorlatok leírásai.

Jó gyakorlatok listája:

„Ficánkoló halacskák” (vízhez szoktatás, úszás előkészítés)

„Nyiladozás – egyéni fejlődés nyomon követő rendszer gyakorlatának bemutatása”

Daloló fecskék zeneóvodai program

Játékos fonémahallás fejlesztés óvodába lépéstől iskola kezdésig

2015-ben újra minősített Bevált jó gyakorlataink:

„Daloló fecskék” zenei tehetségműhely
„Daloló fecskék” zeneóvodai program
„Ficánkoló halacskák” – vízhez szoktatás, úszás előkészítés
„Hozd el a kupát!” mozgásos tehetségműhely
„Meseváros” téri-vizuális tehetséggondozó program
„Nyiladozás” -egyéni fejlődést nyomon követő rendszer
„Ügyes kezek” vizuális tehetségműhely
Játékos fonémahallás fejlesztés óvodába lépéstől iskola kezdésig
 

Scroll to Top