Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Süni csoport

Óvodapedagógusok:

Kissné Schvajda Erzsébet

Kádár-Schadt Katalin

Dajka:

Katonáné Basa Erzsébet

Pedagógiai Asszisztens:

Trencsényiné Kollár Anita

A 2022/2023-as nevelési évben 24/fő kiscsoportos tölti meg csoportunkat hangos kacagással, szeretettel és önfeledt játékkal. A csoportban dolgozó felnőttek együttműködésére jellemző az azonos értékrend, a segítő, támogató kommunikáció. Innovatívak, az új alternatívák iránt nyitottak és befogadóak vagyunk. Kiemelt területeink a mindennapi élet matematikája, gondolkodás fejlesztés, néptánc, néphagyomány ápolás, modern pedagógiai szemlélet keretén belül (Így tedd rá), ezek az Innovatív, Gazdagító tevékenységek/programok teszik lehetővé, hogy nyitott, gondolkodásra törekvő, empatikus, identitástudattal, értékekkel rendelkező felnőttekké váljanak a csoportunkban járó gyerekek. A nevelőmunkát segítő szakemberekkel szoros együttműködésben végezzük a gyermekek nevelést, fejlesztését. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően történik a gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése. Számunkra nagyon fontos, hogy a Süni csoportba járó minden kisgyermek, saját, egyéni fejlődési ütemének megfelelő elvárásokkal találkozzon, sikerélményekkel gazdagodva erősödjön, fejlődjön, készüljön az iskolára. Legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük csoportunkban a szabad játék feltételeinek biztosítását, hiszen a gyerekek a világról alkotott képeit a játékon keresztül tudják igazán feldolgozni. Az éves terveinket a négy évszak köré tervezzük, azon belül is a nagyobb projekt alapú, játékos, változatos tevékenységek kapnak hangsúlyos szerepet. Fontosnak tartjuk a gyermekek egészségének megőrzését, sokat tartózkodunk szabadban, mozgunk a friss levegőn, változatos vitaminokat juttatunk a szervezetünkben gyümölcsök, zöldségek formájában.

 A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre nyitottságra törekszünk. Fontos számunkra a család-óvoda kapcsolatápolása, erősítése, ezért évszaknak megfelelően játszóházakat, családi délutánokat szervezünk, ezzel is erősítve az óvoda-szülő kapcsolatot.

Scroll to Top