Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Pályázatok

Pályázati Hírek!

Nyertes pályázataink 2012.

TÁMOP-3.1.7-11/2 – Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

A pályázaton a Vadárvácska Óvoda 2 981 284 Ft-ot nyert.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Vadárvácska Óvoda
5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124.
Telefonszám: 06 56 470 300
Email: vadarvacska.ovi@gmail.com

Projekt neve:

Vadárvácska Óvoda referencia-intézményi hálózatának kapcsolódása

Projekt leírása:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.10.01.
A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2013.05.31.
A támogatás intenzitása: 100%

A projektért felelős: Bene Józsefné

A pályázat keretén belül a Vadárvácska Óvoda nevelőit felkészíti a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítására.

A pályázat támogatja a továbbképzéseket, felkészítéseket, tantestületi képzést, valamint a szakértői szolgáltatást. A projekt időszakon belül megtörténtek a fejlesztési tervben előre megtervezett képzések . A képzések során sok információt, hasznos gyakorlati útmutatást kaptunk ahhoz a munkához, melyet referencia intézményi feladatok eredményes megvalósításához tudtunk használni.

Ezek után az intézményi fejlesztési terv megvalósítását a megvalósítók team megalakításával kezdték el. A team tagjai (szakmai megvalósítók) elkészítették azt az ütemtervet, melynek megvalósításával a Vadárvácska Óvoda felkészülhet a referencia-intézményi feladatok sikeres ellátására. A megvalósító team a tárgyidőszakon belüli tevékenységei során áttekintették azokat a tanügyigazgatási dokumentumokat, melyekben szükségszerű módosításokat kell végrehajtani ahhoz, hogy referencia-intézményi feladatokat törvényesen és szervezetten lássuk el. A szakértő a dokumentumainkat áttanulmányozta, javaslatokat tett a még szükséges változtatásokra, melyeket a szakmai megvalósítok beépítették a működő rendszerünkbe. A dokumentumok módosítására után a megvalósító team a Vadárvácska Óvoda nevelőtestülete elé terjesztette az elfogadásra.

A projektmenedzser irányította és koordinálta ezen belül a teendőket.
A projekt támogatja még olyan eszközök beszerzését, mely sikeresen elősegíti a referencia-intézményi működést. A projekt időszakon belül minden eszközbeszerzése megtörtént. A modern és korszerű eszköz lehetővé teszi a referencia-intézményi munka során a hatékony elméleti és gyakorlati ismeretek átadását, a „Jó gyakorlatok” bemutatását, elemzését.

A projekt befejezése után sikeresen kívánjuk működtetni a Vadárvácska Óvoda referencia-intézményi hálózatát.

Nevelőtestületi képzés Tiszaföldvár Vadárvácska Óvodában

Új Széchenyi Terv

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu

Európai Szociális Alap

Nyertes pályázataink 2011.

 • NTP-OKA-XX. „Az óvodában működő tehetséggondozó műhelyek támogatása”
  A pályázaton 200 000 Ft támogatást nyertünk a „Daloló fecskék” tehetség programmal.

Nyertes pályázataink 2010.

 • Teljesítmény motivációs pályázaton nyertünk: 268.000 Ft-ot
 • A pályázaton a Kossuth úti Óvoda 3 867 300 Ft-ot nyert,
  Pedagógus szakképzésre: TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

  Projekt neve: Pedagógus szakképzés

  Projekt leírása: A projekt 2010 júliusában indult.

  Az előkészítő munka (jelentkezés, regisztráció) után 2010 szeptemberében kezdte meg a tanuló tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen.
  A tanulmányok sikeres elvégzéséhez szükséges volt olyan eszközöket beszerezni, melyek a korszerű és hatékony ismeretszerzést tudták biztosítani.
  A projekt kezdeti időszakában a tanuló nagy segítségére volt a projekt keretében vásárolt laptop, amelyre a projekt teljes időtartama alatt szüksége volt.
  A tanuló 2011 júniusában sikeres záróvizsgán kiváló minősítéssel szerezte meg a Közoktatás vezető és szakvizsgázott pedagógus oklevelet.
  Tanulmányai ezzel nem fejeződtek be, hiszen az előző képzésekből áthozott kreditpontok beszámításával a projektidőszakon belül lehetősége volt egy másik szakképesítés megszerzésére is, szintén a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2012 júniusában kiváló minősítéssel szerezte meg a Tanügyigazgatási szakértői szakvizsgát.

  A projekt keretében támogatott pedagógus az okleveleinek megszerzése után már képes a közoktatás modernizációjának végrehajtására, a kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni.

  Kedvezményezett neve és elérhetősége:
  Vadárvácska Óvoda, 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124
  Telefonszám: 06 56 470 300
  Email: vadarvacska.ovi@gmail.com
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu Európai Szociális Alap – www.esza.hu


Nyertes pályázataink 2009. novemberben 

 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán
  2009. november 4-i tájékoztatás szerint az óvoda 56 000 Ft nyert.
  Az összeget a gyermekek udvari homokozó játékainak vásárlására fordítjuk!
   
 • Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai és informatikai pályázatán  
  (28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 5. §)
  Az óvodánk 822 000 Ft nyert.
   
Scroll to Top