Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Gyermekvédelmi feladatok

Az óvodai gyermekvédelmi munkát mindkét óvodában gyermekvédelmi felelős látja el, aki a nevelőközösség tagja. Gyermekvédelmi munkánk fő céljának a prevenciót tartjuk, amely során szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását.

Óvodapedagógusaink elsődleges,maximális feladata, hogy segítsék a gyermekeket abban, hogy sikeresen illeszkedjenek be az óvodai közösségbe; érzelmi biztonságot nyújtanak, meglévő képességek kibontakozhassanak, hiányzó képességeik fejlesztése folyamatos legyen. Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő racionális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára.

A gyermekek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a család segítése mellett pótolják, javítják. Óvodai környezetünk személyi és feltételrendszerét úgy szervezzük, hogy hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára a sokoldalú, harmonikus  fejlődési folyamatot. Óvodapedagógusaink nevelő – fejlesztő munkájuk során mindig figyelembe veszik a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét. Segítjük őket tehetségük kibontakozásában, hátrányos helyzetükből való felzárkóztatásukban.

Óvodánkban a teljes integráció valósul meg, az óvodai nevelés teljes ideje alatt a sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) a normál csoportokban tartózkodnak.

Biztosítjuk a gyermekek emberi méltóságát, jogait, tiszteletben tartjuk egyéni különbözőségeiket.

Oraveczné Fekete Edit
gyermekvédelmi felelős

Pintérné Mezei Ibolya
gyermekvédelmi felelős

Scroll to Top