Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Referencia Intézményi Munkaközösség

A referencia intézményi szolgáltatás nyújtása új feladatokat jelentett kollektívánk számára.

Pedagógiai gyakorlatunk részét képezték szakmai bemutatók, fórumok, szakmai műhelyek, belső tanulási formák, hospitálások (így terjesztettük intézményi szintre a jó gyakorlatainkat).

Új kihívást jelentett azonban az, hogy a szolgáltatói szerepre felkészülve dokumentációs rendszerünket felülvizsgálni és módosítani kellett. A működést szabályozó dokumentumainkat alapos, körültekintő munkával kell megalkotnunk, illetve PR és kommunikációs feladatokat is el kellett látnunk.

A referencia intézményi működést koordináló munkaközösség ezeknek a feladatoknak a sikeres megvalósítása érdekében alakult meg. A munkaközösség a referencia intézményi szolgáltatások szakmai hátterét megalapozó céllal felvállalja a Vadárvácska Óvodában folyó belső képzések, hospitálások rendszerének működtetését.

A munkaközösség feladata:

  • ·         biztosítja a referencia intézményi működéshez szükséges feltételeket
  • ·         megszervezi és lebonyolítja a megrendelések függvényében a szakmai szolgáltatást
  • ·         segíti a belső szakmai munka folyamatos fejlődését, az egymástól való tanulás megvalósulását.

Pedagógiai gyakorlatunkban a referencia intézményi működés minőségbiztosításának biztosításával és működtetésével meghatározó lett a folyamatos fejlesztés, és nagyobb szerepet kap a reflexióra alapozott önértékelés.

Jelenleg a végső minősítésre várjuk a szakértőket.

Kissné Schvajda Erzsébet

Munkaközösség vezető

Scroll to Top