Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Tag óvodái

Tagóvoda – Munkaközösség


A Tagóvoda sajátos szervezeti kultúrájának fejlesztése a tagóvodai munkaközösség egyik feladata.
Célunk, megőrizni és ápolni a tagóvodában kialakított értékeket, hagyományokat, továbbra is biztosítani a családias hangulatú légkört és a két intézmény közötti szoros kapcsolatot.
A munkaközösség segíti az ünnepek, rendezvények hatékony megvalósításának folyamatát. A tagintézményben a szülőkkel szervezett közös programok, ünnepek lehetőséget adnak a család és az óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére:

  • A Mikulás ünnepségen,
  • Nagycsoportosoknál nyitott délután keretében karácsonyi műsoron,
  • Farsangon
  • Anyák napján
  • Az iskolába készülő gyermekek elköszönésénél,
  • Nyílt napok alakalmával (ahol a szülőknek lehetőséget biztosítunk a csoport életébe való betekintésre,
  • Induló csoportokban tea délutánon,
  • Az Alapítványi bál alkalmával (ahol a szülők segítséget adnak az est szervezésében, lebonyolításában),
  • Valamint szülői értekezleteken, ahol lehetőség nyílik az óvodai munka céljainak, feladatainak megismerésére.

Körültekintően szervezzük meg a két intézmény által közösen megélt programokat. Az őszi sportnapot a tagintézményben, a tavaszi sportnapot a központi óvodában szervezzük.
Az adventi készülődés jegyében a Karácsonyi Hangverseny minden évben a központi óvoda épülete előtt kerül megrendezésre, ahol a gyermekek, szülők, dolgozók együtt élik meg a várakozás örömét.
Fontosnak tartjuk a kapcsolat alakításában az információk kölcsönös cseréjét, a gyermekeket, szüleiket, az óvoda munkatársait és az intézmény egészét tekintve. Ennek érdekében heti megbeszélést tartunk a felmerülő aktualitásokról, valamint az adott nevelési értekezlet során.
A munkaközösség koordinálja és irányítja a mindennapi pedagógiai munkát. A munkaközösség tagjaira jellemző a megújulás igénye, az egymástól való tanulás, hospitálásokon és továbbképzéseken való részvétel és az itt szerzett ismeretek átadása a kollektíva minden tagjának.
Nevelőmunkánkat második éve pedagógiai asszisztens segíti. Szakképzettsége, rátermettsége, hozzáállása megegyezik a munkaközösség hitvallásával.


                                                                                                          Aponyiné Farkas Ágnes
                                                                                                          Munkaközösség-vezető

Scroll to Top