Köszöntjük a Vadárvácska Óvoda oldalán!

Tehetséggondozás

Tehetséggondozás a Vadárvácska Óvodában

Óvodánk nevelőtestülete a gyermeki személyiséget előtérbe helyező, a gyermeki szükségletet figyelembe vevő, egyéni fejlesztő nevelési – szemléletet  alakította ki.
Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek, egyedi, mással nem helyettesíthető  indivídum és szociális lény egyszerre.
Nevelésünk célja az óvodás kori gyermekek sokoldalú, harmónikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni, valamint az eltérő ütemű fejlődések figyelembe vételével fejleszthető, nevelhető.
Tudatosan törekszünk arra, hogy minden gyermekben felfedezzük azt a képességet, tulajdonságot, amely az egyén erőssége és ami az ő fejleszthetőségének alapja lehet. Fontosnak tartjuk, hogy az adott tudás és képességtartalomban kiemelkedő teljesítményre képes gyerekek és családjuk folyamatos segítséget kapjanak.

Intézményünkben célzott megfigyelések és lágy mérések alapján az alábbi területeken rögzítjük a gyerekek egyéni fejlettségét.

  • ·         gondozási tevékenység jellemzői
  • ·         mozgás, motoros képességek fejlődésének jellemzői
  • ·         anyanyelvi fejlődés jellemzői
  • ·         érzelmi, szociális fejlődés jellemzői
  • ·         értelmi fejlődés jellemzői

A gyerekeket 5 korcsoportba soroljuk. A rögzített adatokat számszerűsítjük, majd százalékos kimutatást végzünk a gyermek aktuális fejlettségéről.
Korcsoportonként meghatározzuk a fejlődési szinteket, óvodánk értékrendje szerint. 4 képességszintet különböztetünk meg. A megfigyelések eredményei alapján differenciált fejlesztést tervezünk. Egy – egy terjesztési ciklust 3 hónapra tervezünk. 3 havonta új terv, új célmeghatározás.
Nevelőközösségünk egy 21 állítást tartalmazó tulajdonságlistát állított össze, amely általában a kiemelkedő tudású és képességű gyerekekre vonatkoztatható.
Akikre legalább 10 tulajdonság jellemző, további szempontok alapján értékeljük tevékenységét, hozzáállását, érdeklődését, motiváltságát, kreativitását 6 területen.

Ezzel célunk annak az irányvonalnak a megtalálása, amely a gyermek erőssége, melyre alapozhatunk és fejleszthetünk.

Intézményünkben 4 műhely működik. az adott területen kiemelkedő teljesítményt mutató gyerekeket a számára legmegfelelőbb műhelybe javasoljuk.

  • ” Ügyes kezek” Vizuális műhely
  •  ” Daloló fecskék” Zenei műhely
  • „Hozd el a kupát” Mozgás műhely
  • „Manó – Vár” Irodalmi és Anyanyelvi műhely

Ha nincs az érdeklődésének megfelelő működő műhely, csoporton belüli gazdagításban vesznek részt.
A műhely vezetői folyamatosan tartják a kapcsolatot a műhelybe járó gyerekek szüleivel és óvó nénivel. A műhelyvezetők havonta egyszer team megbeszélést tartanak. Esetmegbeszélésekkel segítve egymás munkáját.

Scroll to Top